Sverige    Logga in  / Skapa konto  
Valutor:

Sekretesspolicy

Vi värdesätter det förtroende som du placerar i oss genom att dela dina personliga data med oss. tar din integritet på allvar och har förbundit sig att hantera personuppgifter på ett sätt som är rättvist och värd detta förtroende kommer att följa gällande lagar om dataskydd och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk och hålla den säker.

Vi anser att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Därför uppmanar vi dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

OMFATTNING Denna sekretesspolicy gäller för alla personuppgifter om personer som samlats in eller används av Europe BV eller dess dotterbolag i förhållande till våra tjänster. Detta inkluderar information som tas emot via våra webbplatser eller mobila applikationer, information behandlas som en del av våra tjänster till dig och information som samlas in offline vid evenemang.

- Information i samband med ditt medlemskap hos en av våra kundprogram, såsom startdatum för ditt medlemskap, varaktighet av ditt medlemskap, medlemsnummer och ditt bidrag - Andra relevanta personuppgifter som du har delat med oss, såsom dina önskemål och intressen Om du är under 16 år, vi också samla in kontaktuppgifter till dina föräldrar eller vårdnadshavare. I den mån behandlingen av denna typ av information är nödvändigt för att ta itu med din förfrågan (dvs du abonnera på en tjänst eller ange dina personuppgifter för att ta emot tjänsten) ditt samtycke till en sådan behandling är underförstått.

När du besöker en av våra webbplatser, samlar vi automatiskt vissa tekniska data såsom typ av datorns operativsystem (t.ex. Windows eller Mac OS) och webbläsare (t.ex. Firefox, Internet Explorer) som används, din Internetleverantör, din IP adress eller, i förekommande fall, adressen till den sida som ledde dig att besöka vår hemsida.

HUR VI samla in personuppgifter kan få dina personuppgifter i ett antal olika sätt, till exempel när du skapar en mitt konto, när du prenumererar på ett nyhetsbrev, när du är klar med en händelse registreringsformulär eller om du deltar i någon av våra fysiska tester eller mätningar.

Vi kan också få dina personuppgifter från en av våra partners. Till exempel när du registrerar dig för tjänsten av en sådan partner och du överens om att de kan dela dina personuppgifter med. Om du inte vill att vi ska använda personuppgifter som erhållits från våra partners, kan du låta oss veta genom att kontakta oss på den adress som anges nedan.

VAD VI GÖR dina personuppgifter erhåller och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

- Att erbjuda våra tjänster till dig och att kommunicera med dig i samband med dessa tjänster

- Att registrera dig för och i samband med våra evenemang och program medlemskap

- För att aktivera och underhålla mitt konto

- Att registrera dig för och skickar nyhetsbrev

- Att - utifrån dina önskemål och intressen

- Föreslå och ge dig information om produkter och tjänster (inklusive de relevanta tredje part)

- Att bedriva forskning och hjälpa oss att utveckla bättre produkter, tjänster och erbjudanden, för att ge mer lyhörd kundservice och att förbättra utformningen och innehållet våra webbplatser

- Att behandla dina frågor tas emot via våra webbplatser

- Att förbättra utformningen och innehållet i de webbplatser

- Att följa gällande lagar och förordningar

- Något annat syfte anges vid den tidpunkt du frivilligt lämna dina personuppgifter

MARKNADSFÖRING

kan från tid till annan använda dina personuppgifter för att skicka automatiska e-postmeddelanden eller marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster och de produkter eller tjänster från tredjepartsleverantörer, i varje fall endast med ditt medgivande eller när du är en befintlig kund och e-postmeddelande rör liknande produkter eller tjänster. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla funktioner som hjälper oss att se till att du fick meddelandet och kunde öppna meddelandet. Du kan välja bort att ta emot dessa marknadsföring e-postmeddelanden när som helst, utan kostnad genom att följa instruktionerna i någon marknadskommunikation. Du kan också kontrollera dessa inställningar i dina profilinställningar.

Lämna några personuppgifter Som en allmän regel, vi inte ut dina personuppgifter med någon utanför. Men, kan vi dela dina personuppgifter med betrodd tredje part som utför affärsfunktioner (t.ex. värd av våra webbplatser, analysera data eller utför granskningar) eller tillhandahåller tjänster för vår räkning (t.ex. supporttjänster). Alla sådana tredje parter kommer att krävas för att på ett adekvat skydda dina personuppgifter och endast behandla den i enlighet med våra instruktioner.

Ibland erbjuder dig en tjänst eller organiserar en händelse i en gemensam marknadsföringskampanj med andra företag. I sådana fall kommer dina personuppgifter delas med dessa företag. Vi kommer alltid att låta dig veta att ett sådant förhållande och vilka dessa företag är innan din registrering. Observera att dessa företag har ofta sin egen sekretesspolicy som gäller för hur de använder dina personuppgifter. Dessa sekretesspolicy skiljer sig ibland från sekretesspolicy. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om utlämnande krävs enligt lag.

(INTERNATIONAL) överföringar av dina personuppgifter kan överföra och behandla alla personuppgifter som du lämnar till oss till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagar kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter. kommer därför att se till att alla lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådan överlåtelse.

Cookies och spårningsprogram kan använda "cookies" och andra typer av mjukvara på våra webbplatser och appar. För mer information, se vår cookiepolicy.

ANDRA WEBBPLATSER Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser; Om du följer dessa länkar, kommer du avslutar våra webbplatser. Även om dessa tredje parts webbplatser väljs med omsorg, inte kan acceptera ansvar för användning av dina personuppgifter som dessa organisationer. För mer information, kontakta den sekretesspolicy av webbplatsen du besöker (om ett sådant uttalande tillhandahålls).

SÄKERHET och lagringstid kommer att se till att dina personuppgifter sitter ordentligt fast, så att de är skyddade mot obehörig användning, obehörig åtkomst och felaktig förstörelse. Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som krävs för ovan angivna syften eller i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

TILLGÅNG och korrigering RÄTTIGHETER Du kan begära att få tillgång till och ha möjlighet att uppdatera och ändra dina personuppgifter, och du kan utöva andra rättigheter som du har enligt gällande lagar om dataskydd, inklusive exempelvis invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, genom att kontakta Digital Communications team. Av säkerhetsskäl, förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan du ger åtkomst till dina personuppgifter. Med förbehåll för tillämplig lag, kan vi debitera dig en liten avgift för att få tillgång till dina personuppgifter.

OM DU ÄR UNDER 16 ÅR Om du är under 16 år, vänligen få samtycke av din förälder eller målsman innan du ger oss några personuppgifter om dig själv. Din förälder eller vårdnadshavare bör kontakta oss på e-postadress nedan och förse oss med deras namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer och annan identifierande information som vi kan begära. behöver denna information för att kontrollera att de har lämnat den nödvändiga samtycke. Vi får följa upp per telefon eller på annat sätt i vissa fall.

OM DU ÄR UNDER 16 ÅR INTE kontakta oss eller ge oss någon PERSONUPPGIFTER förrän efter din målsman har sänt oss ett e-MAIL samtycka till kontakt- och tillhandahållandet av sådan information ÄNDRINGAR AV POLICY Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan genom att publicera den uppdaterade versionen av integritetspolicyn på våra webbplatser och appar. Vi ger dig rimlig tid om varje väsentlig förändring. Vi rekommenderar dig att besöka ofta att hålla sig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.

SEKRETESS QUERY Om du har några frågor om denna policy, eller om du vill uppdatera dina uppgifter eller ta bort dina personuppgifter från våra register, vänligen meddela oss.

Copyright © 2019 www.uniktext.se. Powered by sportskor Online